Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

นางจรุณี แสงหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ประจำปี 2557 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ........ ซึ่งการนี้นักเรียนโรงเรียนนราธิวาสได้รับรางวัล เหรียญทองจำนวน 7 คน เหรียญเงิน 10 คน และเหรียญทองแดง 12 คน ซึ่งได้ผ่านเข้าไปสอบในรอบสอง ระดับประเทศต่อไป...............12/02/2557 ...

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

กล่องความรู้

แจกสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บนแท็บเล็ต 

เรื่อง หน้าที่พลเมือง

 

 

***ชื่อผู้ใช้(user) และรหัสผ่าน(password)

คือรหัสประจำตัวนักเรียนนะค่ะ

ผลงานทางวิชาการครู

 

 

  

 

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.