Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

Prev Next
04-11-2556
เอกสารควบคุมภายในโดยงานประกันคุณภาพ

เอกสารควบคุมภายในโดยงานประกันคุณภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Read more
30-10-2556
ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน
ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน

ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน 

Read more
30-10-2556
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่

ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่ https://sites.google.com/site/sillapanews/

Read more
นางจรุณี แสงหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ประจำปี 2557 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ........ ซึ่งการนี้นักเรียนโรงเรียนนราธิวาสได้รับรางวัล เหรียญทองจำนวน 7 คน เหรียญเงิน 10 คน และเหรียญทองแดง 12 คน ซึ่งได้ผ่านเข้าไปสอบในรอบสอง ระดับประเทศต่อไป...............12/02/2557 ...

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรี…

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนนราธิวาส ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร "๕ ธันวามหาราช " ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลาRead more

ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรง…

ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนนราธิวาสกำหนดให้มีการลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘Read more

โรงเรียนนราธิวาสได้ร่วมกิ…

โรงเรียนนราธิวาสได้ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา แด่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘) ณ สวนหลวง ร.๕ โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมสักการะRead more

กองอำนวยการรักษาความมั่นค…

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดโครงการติวข้น...ค้นฝัน 3 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และโครงการติวข้น...ค้นฝัน 4 ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนนราธิวาส Read more

โรงเรียนนราธิวาสโดยศูนย์แ…

โรงเรียนนราธิวาสโดยศูนย์แนะแนวจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการเปิดมุมมองการศึกษาต่อเพื่อการมีอาชีพใน ศตวรรษ ที่ 21 ระหว่างวันที่ 7 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องรัตนูปถัมภ์ โรงเรียนนราธิวาส Read more

วงดนตรีไทยโรงเรียนนราธิวา…

วงดนตรีไทยโรงเรียนนราธิวาสร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธวาสRead more

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ล็อกอิน คือ รหัสนักเรียน
รหัสผ่านก็ คือ รหัสนักเรียน

เอกสารโรงเรียนนราธิวาส

doc

DLIT

ดาวนโหลด

กล่องความรู้

แจกสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บนแท็บเล็ต

เรื่อง หน้าที่พลเมือง

 

ผลงานทางวิชาการครู 

 

  

  

 

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.