โหลดรายชื่อนักเรียน

รายชอนกเรยน

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

เพลงเขียว – เหลือง

เขียว-เหลืองรุ่งเรืองนราธิวาส                                แหล่งประศาส์นความรู้หมู่เราทั้งหลายทั้งพุทธ  พละ  จรรยามิให้อาย                                        ไว้ลายพวกเราเหล่านรา

                อีกหัตถศึกษาพาให้เชี่ยว                                                  กลมเกลียวปัญญาเกิดเลิศนักหนา

                พวกเหล่ากตัญญูกตเวทิตา                                               ต่อสถานศึกษาแห่งเรา

                เราคือชาวนรา , เราคือชาวนรา, เราคือชาวนรา เขียว-เหลือง,  เขียว-เหลือง,   เขียว-เหลือง

                เราคือชาวนราเกริกเกียรติก้องฟ้า  คือนราพวกเรานรา , พวกเรานรา  , พวกเรานรา

                ถ้วนหน้า  เขียว-เหลืองเปรมปรีดิ์  นั่นน้อง  นี้พี่  นั่นน้อง นี้พี่  นั่นน้อง  นี้พี่

                ตามร่วมไมตรีร่วมสามัคคี  ให้เขียวเหลืองเจริญ  ไชโย  ไชโย  ไชโย

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.