เอกสารโรงเรียน

 
 
Double-click
 
Select to translate

รายชอนกเรยน  

 

doc

  

 ฟอร์ม CAS ปี65

cas65

โหลดฟอร์มคลิก

เข้าสู่ระบบ

เพลงเขียว – เหลือง

เขียว-เหลืองรุ่งเรืองนราธิวาส                                แหล่งประศาส์นความรู้หมู่เราทั้งหลายทั้งพุทธ  พละ  จรรยามิให้อาย                                        ไว้ลายพวกเราเหล่านรา

                อีกหัตถศึกษาพาให้เชี่ยว                                                  กลมเกลียวปัญญาเกิดเลิศนักหนา

                พวกเหล่ากตัญญูกตเวทิตา                                               ต่อสถานศึกษาแห่งเรา

                เราคือชาวนรา , เราคือชาวนรา, เราคือชาวนรา เขียว-เหลือง,  เขียว-เหลือง,   เขียว-เหลือง

                เราคือชาวนราเกริกเกียรติก้องฟ้า  คือนราพวกเรานรา , พวกเรานรา  , พวกเรานรา

                ถ้วนหน้า  เขียว-เหลืองเปรมปรีดิ์  นั่นน้อง  นี้พี่  นั่นน้อง นี้พี่  นั่นน้อง  นี้พี่

                ตามร่วมไมตรีร่วมสามัคคี  ให้เขียวเหลืองเจริญ  ไชโย  ไชโย  ไชโย

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ระบบทะเบียนรางวัลฯ

ติวฟรี

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

ลิงค์

ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ

To Be Number 1 โรงเรียนนราธิวาส

tobe1

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนนราธิวาส

71347625 123903615675712 6675444694945628160 o

นาฏศิลป์โรงเรียนนราธิวาส
49342422 1201993393309543 3058234671457370112 n

ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนนราธิวาส

12439055 171432576555753 8552659700143485677 n 

DLIT

ดาวนโหลด

ลิงค์จากหน่วยงาน

e money

 

myoffice

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.