โหลดรายชื่อนักเรียน

รายชอนกเรยน

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

มาร์ชนราธิวาส

                                เราเหล่านราธิวาส                                             แสนองอาจสง่าจะหาไหน

                มาเปรียบเทียบเราเหล่านราไทย                                     เกรียงไกรชื่อก้องเกียรติงาม

                                วิทยา  พลา  หัตถะ  เจนจัดเด่น                         ปัญญาเป็นเครื่องช่วยด้วยองค์สาม

                คือ  กาย  วาจา  ใจ  เราใฝ่งาม                                               ทั่วเขตคามแซ่สร้องก้องเปรมปรีดิ์

                                มั่นในเกียรติ  วินัย  กล้าหาญ  ชาญฉลาด         ทั้งสามารถว่องไวดุจไกรสีห์

                ทรงพลังพรั่งพร้อมสามัคคี                                             ดุจดัง  ขุนคีรี  ไม่เปรียบปาน

                                เรานักเรียนไทยรู้ในสิทธิและหน้าที่                 สร้างคุณความดีมิให้ดับสูญ

                เทอดชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รัฐธรรมนูญ                          เพิ่มพูนจรรโลงไทยวัฒนาสถาพร

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.