เอกสารโรงเรียน

 
 
Double-click
 
Select to translate

รายชอนกเรยน  

 

doc

  

 ฟอร์ม CAS ปี65

cas65

โหลดฟอร์มคลิก

เข้าสู่ระบบ

มาร์ชนราธิวาส

                                เราเหล่านราธิวาส                                             แสนองอาจสง่าจะหาไหน

                มาเปรียบเทียบเราเหล่านราไทย                                     เกรียงไกรชื่อก้องเกียรติงาม

                                วิทยา  พลา  หัตถะ  เจนจัดเด่น                         ปัญญาเป็นเครื่องช่วยด้วยองค์สาม

                คือ  กาย  วาจา  ใจ  เราใฝ่งาม                                               ทั่วเขตคามแซ่สร้องก้องเปรมปรีดิ์

                                มั่นในเกียรติ  วินัย  กล้าหาญ  ชาญฉลาด         ทั้งสามารถว่องไวดุจไกรสีห์

                ทรงพลังพรั่งพร้อมสามัคคี                                             ดุจดัง  ขุนคีรี  ไม่เปรียบปาน

                                เรานักเรียนไทยรู้ในสิทธิและหน้าที่                 สร้างคุณความดีมิให้ดับสูญ

                เทอดชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รัฐธรรมนูญ                          เพิ่มพูนจรรโลงไทยวัฒนาสถาพร

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ระบบทะเบียนรางวัลฯ

ติวฟรี

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

ลิงค์

ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ

To Be Number 1 โรงเรียนนราธิวาส

tobe1

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนนราธิวาส

71347625 123903615675712 6675444694945628160 o

นาฏศิลป์โรงเรียนนราธิวาส
49342422 1201993393309543 3058234671457370112 n

ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนนราธิวาส

12439055 171432576555753 8552659700143485677 n 

DLIT

ดาวนโหลด

ลิงค์จากหน่วยงาน

e money

 

myoffice

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.