Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

Prev Next
04-11-2556
เอกสารควบคุมภายในโดยงานประกันคุณภาพ

เอกสารควบคุมภายในโดยงานประกันคุณภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Read more
30-10-2556
ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน
ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน

ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน 

Read more
30-10-2556
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่

ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่ https://sites.google.com/site/sillapanews/

Read more

โรงเรียนนราธิวาส จัดโครงก…

โรงเรียนนราธิวาส จัดโครงการค่ายคุรธรรม จริยธรรม (พุทธบุตร) ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2557 ณ วัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสRead more

โรงเรียนนราธิวาสจัดโครงกา…

โรงเรียนนราธิวาสจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องรัตนูปถัมภ์ โรงเรียนนราธิวาสRead more

โรงเรียนนราธิวาส จัดกิจกร…

โรงเรียนนราธิวาส จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้บูรณาการป่าชายเลนโรงเรียนนราธิวาส ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนโรงเรียนนราธิวาส Read more

โรงเรียนนราธิวาส โดยกลุ่ม…

โรงเรียนนราธิวาส โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็็ก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องสมุดและหอประชุม โรงเรียนนราธิวาสRead more

นายประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำ…

นายประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557Read more

โรงเรียนนราธิวาส ร่วมกับส…

โรงเรียนนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการครอบครัวเฝ้าระวัง สานสัมพันธ์ รู้เท่าทันสื่อ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องรัตนูปถัมภ์ โรงเรียนนราธิวาส เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวให้ผู้ปกครองและเยาวชนมีวิจารณญาณในการรับสืRead more

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการจรุณี แสงหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
 
 


โรงเรียนในฝัน
นิเทศ onlineศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.เส้นทางนวัตกรรมPartner In Learningศูนย์รวมสื่อศูนย์ปฏิบัติการ GPAE-BookE-Trainingตรวจสิทธิรักษาพยาบาลสหวิชาโรงเรียนมาตรฐานสากล

FanPage

กล่องความรู้

Independent Study : IS

ผลการประกวด

ผลงานนักเรียนรายวิชา IS

 

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.