Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

Prev Next
04-11-2556
เอกสารควบคุมภายในโดยงานประกันคุณภาพ

เอกสารควบคุมภายในโดยงานประกันคุณภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Read more
30-10-2556
ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน
ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน

ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน 

Read more
30-10-2556
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่

ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่ https://sites.google.com/site/sillapanews/

Read more

คณะนักเรียนนาฏศิลป์โรงเรี…

คณะนักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนนราธิวาสร่วมแสดงงาน โครงการเยี่ยมบ้านพ่อ (แซเราะห์รูเมาะห์ รายอกีตอ) ด้วยชื่อชุดการแสดงพ่อของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์Read more

โรงเรียนนราธิวาส ร่วมกับอ…

โรงเรียนนราธิวาส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยสัญจร สู่แกนนำเยาวชนนำร่อง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ลานรวมพล คน น.ธ. โรงเรียนนราธิวาสRead more

นายประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำ…

นายประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้นายสิทธิชัย ชูเจริญเดช ตัวแทนนักกีฬา เป็นผู้รับมอบเงิน บริเวณหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 โดยเงินดังกล่าวเป็นเงินรายได้จากการจัดมวยการกุศล ในวันที่ 15 สิงหาคม 2Read more

ทีม Young PR ชุมนุมประชาส…

ทีม Young PR ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุม การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส TK park Narathiwat เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โดยได้รับภารกิจเป็นแกนนำเยาวชนคน TK. มีหน้าที่ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Reading Fun Fair) ซึ่งจัดขึ้นในวRead more

โรงเรียนนราธิวาส ขอแสดงคว…

โรงเรียนนราธิวาส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันบรรยายธรรมภาษาไทย ในงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ณ สำนัRead more

โรงเรียนนราธิวาสขอแสดงควา…

โรงเรียนนราธิวาสขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นชายแดนใต้ “ชายแดนใต้วิชาการ” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 ซึ่งจัดโดยเทศบาลนราธิวาส ผลการแข่งขันปรากฎว่าได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 รายการRead more

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการจรุณี แสงหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
 
 


โรงเรียนในฝัน
นิเทศ onlineศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.เส้นทางนวัตกรรมPartner In Learningศูนย์รวมสื่อศูนย์ปฏิบัติการ GPAE-BookE-Trainingตรวจสิทธิรักษาพยาบาลสหวิชาโรงเรียนมาตรฐานสากล

FanPage

กล่องความรู้

Independent Study : IS

ผลการประกวด

ผลงานนักเรียนรายวิชา IS

 

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.