Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

Prev Next
04-11-2556
เอกสารควบคุมภายในโดยงานประกันคุณภาพ

เอกสารควบคุมภายในโดยงานประกันคุณภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Read more
30-10-2556
ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน
ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน

ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน 

Read more
30-10-2556
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่

ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่ https://sites.google.com/site/sillapanews/

Read more

โรงเรียนนราธิวาส รับการปร…

โรงเรียนนราธิวาส รับการประเมินผลการดำเนินงานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องเฟื้องฟ้า โรงเรียนนราธิวาสRead more

โรงเรียนนราธิวาส มอบเกียร…

โรงเรียนนราธิวาส มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักกีฬา ในรายการการแข่งขันกีฬาสพฐ คัพ ครั้งที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ซึ่ีงโรงเรียนนราธิวาสมีนักเรียนได้เป็นตัวแทนของสพม 15 ไปแข่งขันในะดับประเทศต่อไปRead more

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 57 เวล…

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 57 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ ฤทธิ์ช่วย และนายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส พร้อมตัวแทนคณะครูโรงเรียนนราธิวาส ร่วมพิธีรดน้ำศพและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ น.ส.สุธิดา ตั้งใจ นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศิษย์เก่าโRead more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ …

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ 101 ปี โรงเรียนดีคู่เมืองนรา ในงาน 99 ปี นราธิวาส ของดีเมืองนราฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5)Read more

นักเรียนโรงเรียนนราธิวาส …

นักเรียนโรงเรียนนราธิวาส แสดงความสามารถหน้าพระที่นั่ง ในงานแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทาน เมื่อที่ 25 กันยายน 2557 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสาย นราธิวาสRead more

โรงเรียนนราธิวาส จัดกิจกร…

โรงเรียนนราธิวาส จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม สอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ณ ห้องรัตนูปถัมภ์ โรงเรียนนราธิวาส ซึ่งมีการจัดติว 3 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ และภาษาไทย Read more

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการจรุณี แสงหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
 
 


โรงเรียนในฝัน
นิเทศ onlineศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.เส้นทางนวัตกรรมPartner In Learningศูนย์รวมสื่อศูนย์ปฏิบัติการ GPAE-BookE-Trainingตรวจสิทธิรักษาพยาบาลสหวิชาโรงเรียนมาตรฐานสากล

FanPage

กล่องความรู้

Independent Study : IS

ผลการประกวด

ผลงานนักเรียนรายวิชา IS

 

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.