Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

Prev Next

คลิกเปิดดูประกาศ ตามลิงค์

  

 ระบบอีเลินนิ่งโรงเรียนนราธิวาส http://nts.ac.th/moodle/

***ชื่อผู้ใช้(user) และรหัสผ่าน(password) คือรหัสประจำตัวนักเรียนนะค่ะ

 

คลิกโหลดไฟล์รายชื่อนักเรียนปี 2557 รูปแบบ zip สำหรับคนที่มีปัญหาการโหลดจาก GoogleDrive

 

04-11-2556
เอกสารควบคุมภายในโดยงานประกันคุณภาพ

เอกสารควบคุมภายในโดยงานประกันคุณภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Read more
30-10-2556
ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน
ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน

ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน 

Read more
30-10-2556
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่

ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่ https://sites.google.com/site/sillapanews/

Read more

โรงเรียนต้อนรับครูบรรจุให…

 

โรงเรียนต้อนรับครูบรรจุใหม่ 2 ท่าน คือนายกิตติพงษ์ แซ่เฮง ครูสอนวิชาดนตรีและนางสาวอุไรวรรณ แก้วสุกใส ครูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนนราธิวาสRead more

โรงเรียนนราธิวาส จัดสอบคั…

โรงเรียนนราธิวาส จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนนราธิวาส Read more

โรงเรียนนราธิวาส จัดโครงก…

โรงเรียนนราธิวาส จัดโครงการคอตัม-อัลกุรอาน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 เพื่อทบทวนการอ่านอัลกุรอาน (คอตัม-อัลกุรอาน) ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน ตามหลักกีรออาตี เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ หRead more

โรงเรียนนราธิวาสจัดให้มีก…

โรงเรียนนราธิวาสจัดให้มีการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีตารางสอบของนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ซึ่งจัดสอบในวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2558 (มีเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นม.4 )Read more

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนช…

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ให้นักเรียนมารับเอกสารการจบการศึกษา ได้ที่คุณครูที่ปรึกษา  ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.Read more

โรงเรียนนราธิวาส จัดประชุ…

โรงเรียนนราธิวาส จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ม.2, ม.4 และม.5 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อรับผลการเรียนRead more

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการจรุณี แสงหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ลิงค์ที่น่าสนใจ


โรงเรียนในฝัน
นิเทศ onlineศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.เส้นทางนวัตกรรมPartner In Learningศูนย์รวมสื่อศูนย์ปฏิบัติการ GPAE-BookE-Trainingตรวจสิทธิรักษาพยาบาลสหวิชาโรงเรียนมาตรฐานสากล

กล่องความรู้

แจกสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บนแท็บเล็ต 

เรื่อง หน้าที่พลเมือง

 

 

***ชื่อผู้ใช้(user) และรหัสผ่าน(password)

คือรหัสประจำตัวนักเรียนนะค่ะ

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.