Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

Prev Next

คลกเขาสบทเรยน

04-11-2556
เอกสารควบคุมภายในโดยงานประกันคุณภาพ

เอกสารควบคุมภายในโดยงานประกันคุณภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Read more
30-10-2556
ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน
ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน

ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน 

Read more
30-10-2556
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่

ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่ https://sites.google.com/site/sillapanews/

Read more

โรงเรียนนราธิวาสขอแสดงควา…

โรงเรียนนราธิวาสขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสร้างสรรค์สื่อผสม ศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน ค่ายวัฒนธรรมเยาวชนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ศาลาแฝด โรงเรียนนราธิวาส Read more

โรงเรียนนราธิวาสส่งนักเรี…

โรงเรียนนราธิวาสส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสRead more

โรงเรียนนราธิวาสขอแสดงควา…

โรงเรียนนราธิวาสขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสุรินธร ดำเปล่าและเด็กชายธราเทพ เจ๊ะราวรรณ ที่ได้รับเหรียญทองชนะเลิศประเภทการต่อสู้ ยุวชน (ชาย) รุ่นน้ำหนัก 59 - 61 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ จังหวRead more

โรงเรียนนราธิวาสขอแสดงควา…

โรงเรียนนราธิวาสขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเกศกนก ดำเปล่า ที่ได้รับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ ประจำปี 2558 จำนวน 112 ประเทศ ระหว่างวันที่ 13 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาRead more

โรงเรียนนราธิวาสร่วมแสดงค…

โรงเรียนนราธิวาสร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนแม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ซึ่งได้เข้าร่วมค่ายผู้นำวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ เมื่อวันที่พฤหัRead more

โรงเรียนนราธิวาสร่วมแสดงค…

 

โรงเรียนนราธิวาสร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรม " NASA ARISS Contact Camp " ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ศาลาแฝด โรงเรียนนราธิวาสRead more

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการจรุณี แสงหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ล็อกอิน คือ รหัสนักเรียน
รหัสผ่านก็ คือ รหัสนักเรียน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


โรงเรียนในฝัน
นิเทศ onlineศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.เส้นทางนวัตกรรมPartner In Learningศูนย์รวมสื่อศูนย์ปฏิบัติการ GPAE-BookE-Trainingตรวจสิทธิรักษาพยาบาลสหวิชาโรงเรียนมาตรฐานสากล

กล่องความรู้

แจกสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บนแท็บเล็ต

เรื่อง หน้าที่พลเมือง

 

ผลงานทางวิชาการครู 

 

  

  

 

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.