Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

Prev Next
04-11-2556
เอกสารควบคุมภายในโดยงานประกันคุณภาพ

เอกสารควบคุมภายในโดยงานประกันคุณภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Read more
30-10-2556
ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน
ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน

ดาวน์โหลดฟรี > โปรแกรมอัพเดทข่าวรับตรง ค่ายทุน 

Read more
30-10-2556
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่

ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่นี่ https://sites.google.com/site/sillapanews/

Read more

โรงเรียนนราธิวาส จัดกิจกร…

โรงเรียนนราธิวาส จัดกิจกรรมละศีลอด รอมฎอนสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราชที่ 1435 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ลานรวมพลคน น.ธ.โรงเรียนนราธิวาส เพื่อเป็นการตระหนักและระลึกถึงความสำคัญทางศาสนาอิสลาม และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนและชุมชนRead more

โรงเรียนนราธิวาสได้แห่เที…

โรงเรียนนราธิวาสได้แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ไปยังวัดพนาสณฑ์และวัดพรหมนิวาส เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557Read more

โรงเรียนนราธิวาสจัดกิจกรร…

โรงเรียนนราธิวาสจัดกิจกรรมช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนเรื่องการอ่าน เขียนภาษาไทย โดยบูรณาการกับกิจกรรมทางจิตวิทยา ในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ สร้างความตระหนัก ให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาตัวเอง และจัดโครงการสายใยรัก ฟูมRead more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนราธิวาส ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดโครงการสายใยรัก ฟูมฟักภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 เพื่อพัฒนาการอ่าน-เขียน ภาษาไทย ในทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30 - 08.30Read more

โรงเรียนนราธิวาส เดินรณรง…

โรงเรียนนราธิวาส เดินรณรงค์ โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน Stop Teen Mom เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เมื่อวันพฤหัสบดี ที่่ 3 กรกฎาคม 2557Read more

โรงเรียนราธิวาส มอบของที่…

โรงเรียนราธิวาส มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS ปี 2013-1014 ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยนางสาวณัฐธิดา เมืองประชา ไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ รัฐแอริโซน่า และนายมัรวาน พึ่งธรรมเดช ไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกาRead more

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการจรุณี แสงหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
 
 


โรงเรียนในฝัน
นิเทศ onlineศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.เส้นทางนวัตกรรมPartner In Learningศูนย์รวมสื่อศูนย์ปฏิบัติการ GPAE-BookE-Trainingตรวจสิทธิรักษาพยาบาลสหวิชาโรงเรียนมาตรฐานสากล

FanPage

กล่องความรู้

Independent Study : IS

ผลการประกวด

ผลงานนักเรียนรายวิชา IS

 

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.