โหลดรายชื่อนักเรียน

รายชอนกเรยน

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

ครูประจำการ/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา เพศ รวม
ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า
ป.ตรี
ชาย หญิง
ผู้อำนวยการ 1 - - 1 - 1
รองผู้อำนวยการ 1 - - 1 - 1
ครู ค.ศ. ๓ 10 14 - 2 22 24
ครู ค.ศ. ๒ 19 46 - 25 40 65
ครู ค.ศ. ๑ 3 18 - 5 16 21
ครูผู้ช่วย - 5 - 2 3 5
พนักงานราชการ - 10 - 2 8 10
ครูอัตราจ้าง - 8 - 4 4 8
รวม 31 100 - 44 93 137

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.