Get Adobe Flash player

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

   

            โรงเรียนนราธิวาส  ตั้งอยู่เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส   รหัสไปรษณีย์   96000   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  15  

     โทรศัพท์ : 0–7354–1771  
    
โทรสาร : 0–7354–1773 

     E-mail : S_narathiwat @ hotmail.com

     Website : www.nts.ac.th 

                เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่ 101 ไร่  66 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีเขตพื้นที่บริการในเขตอำเภอเมืองยกเว้นตำบลบางปอ  และพื้นที่บริการในตำบลละหาร อำเภอยี่งอ

Share

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

ผลงานทางวิชาการครู

  

  

 

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.